Main Page | Directories | File List | Globals

pgmap.c

Go to the documentation of this file.
00001 /*
00002 * kernel_arch/i386/kernel/memory/pgmap.c
00003 *
00004 * Copyright (c) 2003-2004 Lukasz Dembinski <dembol@nasa.com.pl>
00005 * All Rights Reserved
00006 * 
00007 * Date:    2004/01
00008 * Author:   Lukasz Dembinski
00009 * Info:    pgmap.c core file
00010 * Contact:   mailto: <dembol@nasa.com.pl>
00011 *
00012 */
00013 
00014 #include <agnix/agnix.h>
00015 #include <agnix/init.h>
00016 #include <agnix/memory.h>
00017 #include <asm/paging.h>
00018 #include <asm/cpu_ops.h>
00019 #include <agnix/console.h>
00020 
00021 #define DEBUG_MEM        0
00022 #define MOD_NAME        "MEM: "
00023 
00024 extern struct main_memory_s main_memory;
00025 
00026 struct pte_s *pte_ptr(struct pde_s *pde)
00027 {
00028   struct pte_s *pte;
00029   
00030   if (!pte_address(pde)) {
00031     pte = (struct pte_s *)get_free_pages(0);
00032     pde->pte_addr = virt_to_phys((u32)pte);
00033     set_pde(pde, make_pde_phys(pde->pte_addr, PDE_FLAG_P | PDE_FLAG_RW));
00034   } else {
00035     pte = phys_to_virt(pte_address(pde));
00036   }
00037   
00038   return pte;
00039 }
00040 
00041 int remap_page_tables(u32 pd_addr, u32 from, u32 to, u32 len)
00042 {
00043   
00044 
00045   return 0;  
00046 }
00047 
00048 int remap_kpage_tables(u32 from, u32 to, u32 len)
00049 {
00050   return remap_page_tables(main_memory.pdbr, from, to, len);
00051 }
00052 
00053 int page_tables_init(struct main_memory_s *mem)
00054 {
00055   struct pde_s *pde;
00056   struct pte_s *pte;
00057   u32  page_start;
00058   u32  page_end;
00059   u32  page_len;
00060   u32  page_count;
00061   int  i, j;
00062 
00063 #if DEBUG_MEM  
00064   printk(MOD_NAME "Initializing page tables\n");
00065 #endif
00066 
00067   page_count = 0;
00068   page_start = 0;
00069   page_end  = (mem->mem_size) >> 2; // KB >> 2 == pages 
00070   page_len = page_end - page_start;
00071 
00072   pde = (struct pde_s *)mem->pdbr;
00073   pde += pde_offset(PAGE_OFFSET);
00074 
00075 #if DEBUG_MEM
00076   printk(MOD_NAME "page count = %d\n", page_len);
00077 #endif
00078 
00079   __cli();
00080 
00081 //  write_cr4(read_cr4() | 0x10);
00082 
00083   for (i = pde_offset(PAGE_OFFSET); i < PDE_PER_PD; i++) {
00084 
00085 //   pde->pte_addr = (page_count << PAGE_SHIFT);   
00086 //   set_pde(pde, make_pde_phys(pde->pte_addr, PDE_FLAG_P | PDE_FLAG_RW | PDE_FLAG_PS));
00087 //   pde++;
00088 //   page_count += 1024;
00089 //  
00090     pte = pte_ptr(pde);
00091     for (j = 0; j < PTE_PER_PT; j++) {
00092 
00093       set_pte(pte, make_pte_phys(page_count << PAGE_SHIFT, (PTE_FLAG_P | PTE_FLAG_RW | PTE_FLAG_A | PTE_FLAG_D)));        
00094 
00095       if (++page_count >= page_len)
00096         break;
00097 
00098       pte++;
00099     }
00100     
00101     if (page_count >= page_len)
00102       break;
00103     
00104     pde++;
00105   }
00106 
00107 
00108 #if DEBUG_MEM
00109   printk(MOD_NAME "Loading cr3 (phys_addr=%x) ... ", virt_to_phys(mem->pdbr));
00110 #endif
00111 
00112   load_cr3(mem->pdbr);
00113   
00114 #if DEBUG_MEM
00115   printk("ok\n");
00116 #endif
00117 
00118   return 0;
00119 }
Dokumentacje wygenerowano programem Doxygen 1.4.2 dla projektu Agnix